RestoraFlor

Bashkëveprimi i 10 miliard cfu Lactobacillus Rhamnosus GG me 1 miliard cfu të Saccharomyces Boulardii ruan balancën e florës intestinale në raste çrregullimesh, të cilat vijnë si pasojë Typography.
Vitamina B2 Vitamina B6 dhe Vitamina B12
Vitamina B6 dhe Vitamina B12