Faktet

RestoraFlor™ Baby

E gjithë popullata (me përjashtim të moshave pediatrike).

Kombinimi i 10 miliardë cfu të Lactobacillus Rhamnosus GG dhe 1 miliard cfu i Saccharomyces boulardii rivendos ekuilibrin e florës bakteriale të zorrëve në rast të prishjes së balances fiziologjike për shkak të:
 
Marrjes së antibiotikëve
Çrregullimeve gastro-intestinale
Stresit
Udhëtimeve

Vitaminat B2, B6 dhe B12 ndihmojnë në reduktimin e lodhjes dhe gjendjes së këputjes. Gjithashtu vitaminat B6 dhe B12 nxitin dhe mbështesin veprimin e sistemit imunitar.
RestoraFlor™ mund të administrohet (merret) drejtpërdrejt nga flakoni (shishja) ose të hollohet në ujë ose lëngje frutash të cilat janë në temperaturën e dhomës.

10 flakonë

Rekomandohet të merren 1-2 flakonë në ditë.

2 vite pas hapjes së kutisë, nëse respektohen kushtet e ruajtjes të shënuara në ambalazh nga vetë prodhuesi.

Elementor Landing Page #3705